Bugün:

“”Mən Zəhrayam” dediniz, sazla-sözlə, rüsvayla dəfn etdiniz”

07 iy 2017, 00:45, Azay
    [declination=1 354]Oxunub: | [/declination]1 354
 “”Mən Zəhrayam” dediniz, sazla-sözlə, rüsvayla dəfn etdiniz”


Əsrlər itirdik illər içində,
Qanqallar bitirdik güllər içində,
Çaqqallar dolaşır ellər içində,
Aslanlar, pələnglər daş qəfəsdədir,
Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. (Baba Pünhan)


Xəstəlik canımızdamı, qanımızdamı, yoxsa düşünməyə əlil şüurumuzdamı, bilinməz. Bilinən tək odur ki, aprel döyüşləri ilə start götürən, daha sonra isə bir-birini sıralayan pozulmağa meyilli atəşkəslər hazırladı Zəhra balamızın sonunu. Bizlər hazırladıq. Hər şəhid verdiyimizdə gecəni konsertlə bitirib, səhəri qanlı vicdanımızla çirkab ovuclarımızı doldurub, utanmadıq qüsullanmağa. Günə elə zində başladıq ki, şəhidlər belə bizə baxaraq əhsən dedilər. Nədənsə çempionatlara Ferrari surəti ilə hazırlaşan gənclik görünmür bu günlərdə gözlərə -universitetlər əl-ələ verib konfranslar keçirmir, kanallar, xəbər agentlikləri mətbuat konfransları təşkil edib gecə gündüz dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmır. “Biz Zəhrayıq” deyib facebook səhifələrində profil şəkilləri dəyişməkdən başqa güc göstərgəsi gəlmir əlimizdən. Ehh...

İllərlə dolu bir həyatın bitişini yırtıcı dişlərlə hayqıra bilmədik dünyaya. Tələb edib haqqımızı, qanımızı, qisasımızı ala bilmədik. Əlimizdən ancaq susqun atanın qollarında gedən gələcəyini gələcəyimizə qurban verən bir körpəni, ananı, bacını, xalanı, bibini, nənəni səssiz izləmək gəldi sadəcə. Qeyri vaxtlarda Milli Məclisdə xalqa “duzunda qovrul” deyən deputatlarımız görünməz oldu gözlərə. Harda yox olduqları belə bilinməz oldu. Vəzifədən getdiyinə sevinənlər, toyda-büsatda olduğuna əcəblə cavab verənlər, bir sözlə qanla gələn milyonlardan xeyir götürənlər fitrə ilə borclarını ödəmiş olacağına inandı bu gün. Dünyaya səsimizi çatdırmağın yolunu bilmədik. Nəticədə, ocağa od düşdü və bir obanı dağladı. Yenə bir nəsil, yenə bir ailə içdən yanaraq ağladı. Və bu minvalla bir olmağı bacarmadıqca tarix əzəli düşmənimizə çevrilməyə doğru start götürdü.

P.S: Əlbətdə mükəmməl olmadığımızı anlayıram. Çünki eyni xətanı ard-arda etdiyimizi də görürəm...

“Bir şeyə nail olmaq istəyiriksə, o işi bacardığımız qədər sadə etməliyik, amma qətiyyən bəsit yox!” (Eynşteyn)

Altun.az: Azay Süleymanoğlu

Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan.
Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan.
Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan.
Bütün dünya bilir - sənin qüdrətinlə, dövlətinlə
Abad olub, azad olub mülki-İran, Azərbaycan.
Bisütuni-inqilabda Şirin-vətən üçün Fərhad
Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman, Azərbaycan.
Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
Ustadımız deyib "heçdir vətənsiz can", Azərbaycan.
Qurtarmaqçün zalimlərin əlindən Rey şümşadını
Öz şümşadın başdan-başa olub al qan, Azərbaycan.
Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin,
Qolubağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan?!
İgidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində
Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan.
Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?
Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan!
Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi başımıza,
Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan!
Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,
Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman, Azərbaycan! (ŞƏHRİYAR)
loading...